1. วัดเส้นผ่านศูนย์กลางแหวนวงเดิม Measure the original ring diameter

เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ในวัดไซส์ด้วยตัวเองจากแหวนที่มีอยู่แล้ว  โดยใช้ไม้บรรทัดวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณขอบด้านในแหวน   แปลงผลที่ได้ ให้เป็นหน่วย  มิลลิเมตร  (1 ซม. = 10 มม.)  นำผลที่ได้มาเทียบกับตารางได้เลยค่ะ

วิธีวัดไซส์แหวนด้วยตัวเอง

ตัวอย่าง แหวนวงนี้มีขนาด  16 มม. ขนาดแหวนคือ เบอร์ 50 ค่ะ

 

2.วัดด้วยเชือก กระดาษ หรือ สายวัดตัว Measure with a paper rope or tape measure

ใช้เชือก, ด้าย, กระดาษ หรือ สายวัดตัว  นำมาวัดรอบนิ้วที่ต้องการจะใส่แหวน แล้วเอาปากกาขีดเส้นเล็กๆ บริเวณที่วัดทับกันบนนิ้ว  จากนั้นนำมาทาบกับไม้บรรทัด แปลงผลที่ได้ ให้เป็นหน่วย  มิลลิเมตร  (1 ซม. = 10 มม.)  นำผลที่ได้มาเทียบกับตารางก็ได้จะไซส์แหวนที่ต้องการ

วิธีวัดไซส์แหวนด้วยตนเอง

ตัวอย่าง วัดความยาวรอบนิ้ว ได้ 59 มม.  ขนาดแหวนคือเบอร์ 57 ค่ะ

 

ขนาดไซส์แหวนที่ INORI มีจำหน่าย

Inori Ring size